Project Manager

”Rani er projektleder hos GreenFarm, og det er hans opgave at sikre at alle GreenFarm-anlæg leveres til den rigtige tid og i den rigtige kvalitet. 

Han har en baggrund som maskinmester hvor han bl.a. har specialiseret sig i vedligeholdelsesoptimering på produktionskritisk udstyr. Derudover har han erfaring med drift og vedligehold af teknisk udstyr. 

Han er ny indenfor landbrug, og synes at reduktion af klimagasser vha. teknisk udstyr er meget spændende”

Rani QR