Banebrydende koncept til reduktion af klimagasser fra landbruget

GreenFarm™ klima- og energianlægget anvender affaldsprodukter fra landbrugsproduktionen som værdifulde ressourcer til produktion af energi. Energien produceres og anvendes lokalt på gården og restproduktet er et optimeret gødningspræparat, der optages lettere af planter og dermed mindsker udvaskningen af næringsstoffer til det lokale vandmiljø.

Anlægget reducerer gårdens samlede udledning af klimagasser betydeligt.

Få overblik over dine muligheder:

Med en miljø- og lønsomhedsscreening får du et stærkt overblik der analyserer hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med en egentlig myndighedsbehandling og etablering af anlægget. I screeningen indgår dine egne forudsætninger for gyllemængde- , værdi, type og indhold, strømforbrug- og dagsvariationen i dette.  

Derudover vil screening give et overblik over hvor store besparelse CO2e du opnår.  

Dokumentationen kan findes i NIRAS rapporten i linket her: CO2-Reduktionspotentiale

Det er vigtigt vi sammen med vores kommende GreenFarmere har gjort forarbejdet forud for investering. Derfor tilbydes denne rådgivning selvfølgeligt uforpligtende.

 • Kan implementeres på alle husdyrbrug med gylle.
 • Skalerbart fra 2.000 - 20.000 m3 gylle pr. år
 • Overskudsstrøm fra produktion giver landmanden en væsentlig besparelse i indkøb af el.
 • Hurtigt i drift - 5 måneder fra bestilling til driftsklart anlæg

1

GreenFarm fordele

 • Standardiseret myndighedsproces
 • Modulerbart  
 • Støjsvagt
 • Hurtig levering
 • Afprøvet teknologi
 • Reduceret emission = forbedret klimaregnskab
 • Forbedret udnyttelse af næringsstoffer
 • Reduktion af omkostninger til el, udbringning af næringsstoffer
 • 2.000 - 20.000 m3 gylle pr. år

Opsummering

 • Skalerbart miljøbehandlingsanlæg, enkelt og lokalt.
 • Dokumenteret reduktion af klimagasser
 • Eget energianlæg
 • 5 måneder fra bestilling til driftsstart
 • GreenFarm kan implementeres på alle husdyrbrug med flydende husdyrgødning