Landbrugsskole indvier Danmarks første lokale klima- og energianlæg - ambitionen er at blive CO2-neutrale

Gråsten Landbrugsskole inviterer til en festdag 23. juni 2023. Her fejrer de, at skolen og dets landbrug bliver selvforsynende på strøm og i fremtiden kan kalde sig CO2-neutrale. 

Landbrugseleverne på Gråsten Landbrugsskole kan rejse sig fra skolebænken og gå direkte ud i stalden: 250 søer og 200 malkekøer går dagligt i staldene på skolens landbrug Fiskbæk, der bruges til undervisning af eleverne, men drives som almindeligt landbrug. 

Uden for stalden vil de for fremtiden blive mødt af Danmarks første klima- og energianlæg fra GreenFarm. Anlægget skal anvende gyllen fra gårdens dyr, som vil blive udsluset direkte fra stalden. 

”Vi vil gerne vise eleverne, at det ligger ligefor at blive energi-selvforsynende og endda eksportør af energi. Dansk landbrug som helhed har et enormt potentiale, når det kommer til at gøre en forskel for den grønne omstilling, og det vil vi gerne vise eleverne,” siger forstander på Gråsten Landbrugsskole Bjarne Ebbesen. 

GreenFarm-anlægget, som det hedder, er et koncept som reducerer klimagasser fra landbrug. Anlægget reducerer bedriftens samlede udledning i en sådan grad, at de på sigt er CO2-neutrale. Det sker, fordi det omdanner flydende husdyrgødning til energi i form af biogas, strøm og varme. 

”Jeg synes, det er fedt, at det her anlæg ikke er et fremsyn, det er kendt teknologi, som kan bruges her og nu. Det her er ikke blot et anlæg, som gør, at vi bliver selvforsynende i strøm, og går i nul på den front, men GreenFarm-anlægget kan potentielt gøre os CO2-neutrale,” understreger Bjarne Ebbensen.

GreenFarm har i forvejen installeret to klima- og energianlæg på landbrug i Norge i efteråret 2022 og planlægger endnu et anlæg i Jylland i efteråret 2023.

Betydelig reduktion af emission

GreenFarm er glade for at se deres første anlæg i Danmark kommer til at stå hos Gråsten Landbrugsskole, fortæller CEO for GreenFarm, Frank Wennerberg.

”Vi kunne ikke ønske os et bedre sted at stille det første anlæg. Det er helt unikt, at en landbrugsskole har et fuldt funktionelt landbrug. Landbruget er en selvstændig enhed på landbrugsskolen og er derfor et fantastisk eksempel på, hvordan landbrug overalt i Danmark for fremtiden vil kunne have eget lokalt anlæg, som kan reducere deres emission meget betydeligt.”

Anlægget kan modtage mellem 2.000 og 20.000 tons gylle om året. Et enkelt anlæg har potentiale for at reducere CO2-udledningen på et landbrug med 2.000 tons CO2e om året.

Landbruget Fiskbæk vil kunne levere 30 kubikmeter gylle om dagen til anlægget, som svarer til 10.000 kubikmeter gylle årligt. 

Bjarne Ebbesen ser frem til de mange gode effekter af GreenFarm-anlægget:

”GreenFarms beregninger, at vi sparer 1.500 tons CO2e, men den effekt har vi endnu ikke værdisat rent økonomisk, dertil får vi glæden af at blive selvforsynende i forhold til strøm. Og så betyder anlægget også, at gyllens indhold af næringsstoffer bliver lettere tilgængelige for planterne,” siger forstanderen. 

Data til ESG-regnskabet

Når landbrugsskoler går forrest i omstillingen til grøn energi, så gør det en forskel på den lange bane, mener CEO Frank Wennerberg.

”Det kommer til at udgøre et fantastisk fyrtårn for os, fordi vi vil kunne vise, hvad teknologien bag GreenFarm er i stand til. Fremtidens landmænd står over for en endnu større rapportering end nu, når det kommer til for eksempel ESG. Her kan GreenFarm også bidrage med data fra både Co2-reduktionen og energiproduktionen, og det kommer til at give de unge landmænd et godt afsæt – både i opgavelæsning i uddannelsen, men også i deres møde med banker og samarbejdspartnere i deres videre arbejdsliv. ” forklarer han. 

Fredag 23. juni vil skolen indvi både GreenFarm -anlægget og flere andre klimavenlige koncepter. De to øvrige koncepter skal anvendes i kvægstalden og kommer fra Lely - en Lely Astronaut A5 malkerobot og et Lely Vector fodringssystem.

INDBYDELSE

Kom og hør om Gråsten Landbrugsskoles klimavenlige og energibesparende koncepter, og se dem i anvendelse. Alle er velkomne! Hele dagen vil Skolens køkken servere solæg, grillpølser, kaffe, kage og drikkevarer.

  • Fredag den 23. juni 2023 
  • Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten
  • 11:00 Velkomst ved forstander Bjarne Ebbesen
  • 11.10 Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen
  • 11.20 Introduktion til koncepterne med indlæg fra Frank Wennerberg fra GreenFarm, samt René Grohnheit Hansen fra Lely Center Rødekro
  • 11.30 Asger Christensen, landmand og medlem af Europa-Parlamentet, klipper båndet
  • 12:00-15:00 GreenFarm og Lely giver rundvisning hver halve time, hvor koncepterne præsenteres

Bjarne Forstander på Gråsten Landbrugsskole Bjarne Ebbesen ser frem til at blive selvforsynende i strøm og potentielt blive CO2-neutrale

Frank CEO for GreenFarm, Frank Wennerberg kunne ikke ønske sig et bedre sted at stille det første anlæg end på Gråsten Landbrugsskole

procestank Anlæggene er opbygget af en procestank til behandling af gyllen og produktion af biogas. Dette afbrændes i et gasmotoranlæg til produktion af el og varme som en fossilfri energikilde. Grafik: GreenFarm. 

For yderligere information, kontakt:

Frank Wennerberg | Adm. direktør | T: +45 4068 6444| M: fwe@greenfarm.as

For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:

Camilla Engel Bjerrum | Kommunikationskonsulent, AgriKom | T: +45 3161 3580 | M: ce@agrikom.dk